Khi cần thay đổi thông tin website thì sẽ như thế nào?

Khi cần thay đổi thông tin website thì sẽ như thế nào?

Ngày đăng tin: 18-06-2017

Việc thay đổi thông tin trên website sẽ như thế nào?

Nếu khách hàng xây dựng Cơ sở dữ liệu sản phẩm, khách hàng được đào tạo tự cập nhật thông tin về sản phẩm và có thể cập nhật bất kỳ lúc nào, chỉ cần truy cập vào mạng Internet. Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi nhỏ, Azu.vn sẽ hỗ trợ miễn phí. Nếu yêu cầu thay đổi lớn, hai bên sẽ thống nhất chi phí.

Tin liên quan: 

Trong thời gian bao lâu tôi sẽ có một website?
Chuẩn bị nội dung website như thế nào?
Module - Chuyên Mục Là Gì?

Để lại tin nhắn