phần mềm azu

PHẦN MỀM QUẢN LÍ NHÀ THUỐC

Ngày đăng tin: 04-07-2017

+ Phần mềm quản lý nhà thuốc ECOS- Drug đáp ứng đầy đủ các chức năng, được chạy trên nền tảng internet quản lý cho các nhà thuốc từ khâu như :

PHẦN MỀM VĂN BẢN & ĐIỀU HÀNH

Ngày đăng tin: 10-06-2017

Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các doanh nghiệp. AZU - QLVB quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận-phân phối-xử lý văn bản đến; dự thảo-trình ký-ban hành văn bản đi.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Ngày đăng tin: 10-06-2017

​Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan quản lý Nhà nước

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Ngày đăng tin: 09-06-2017

Là hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hộ tịch của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

PHẦN MỀM NGƯỜI CÓ CÔNG

Ngày đăng tin: 10-06-2017

Phần mềm quản lý người có công nhằm góp phần tin học quá trình xử lý thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật

Để lại tin nhắn