Thời gian hoàn thành website

Thời gian hoàn thành website

Ngày đăng tin: 18-06-2017

 Trong thời gian bao lâu tôi sẽ có một website?

Trong giai đoạn tư vấn, tùy thuộc vào độ phức tạp của website, chúng tôi sẽ tiến hành từ 01 đến 03 buổi thảo luận với bạn để có thể hiểu đầy đủ và chính xác những nhu cầu và mục tiêu của bạn. Từ đó, xây dựng một cấu trúc thông tin phù hợp nhất cho website của bạn.

Trong giai đoạn phát triển, sau khi nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản phác thảo về website sau 01 tuần và sẽ hoàn thành toàn bộ website sau tối đa là 03 tuần.

Tin liên quan:

Chuẩn bị nội dung website như thế nào?
Module - Chuyên Mục Là Gì?
Tại sao công ty bạn cần một trang web của riêng mình?

Để lại tin nhắn